Escola de Música Àngels Casas - EMAC

Activitats Complementàries

El nostre Programa

Proposem activitats que complementin l’aprenentatge global de l’alumnat.

Audicions

Actes de petit format on l’alumnat interpreta les peces treballades a classe.

Concerts

Actes de gran format on participen les agrupacions de l'EMAC.

Casals d’estiu

Espai on combinem l’aprenentatge musical i creatiu amb activitats a l’aire lliure.

Colònies d'estiu

Espai on gaudir de la música en un ambient de treball intensiu però distès enmig de la natura.

Sortides, trobades, intercanvis

Experiències musicals amb altres agrupacions dins i fora de l’estat.

Projectes socioculturals

Projectes on la música fa d’element integrador de les diversitats socioculturals