Concerts

Concerts

Un  dels moments importants de l’aprenentatge musical a l’EMAC son els Concerts i les Audicions,  és on es connecten tots els objectius de l’educació musical i el desenvolupament global de l’alumne. 

A diferència de l’audició, els Concerts son actes de gran format i més durada en el que hi participen les agrupacions de l’escola amb la finalitat de mostrar la feina grupal feta durant el curs valorant  l’esforç col·lectiu com a element indispensable i a la vegada gaudint d’aquest mitjà d’expressió i comunicació que significa la música.

Les nostres agrupacions realitzen concerts a diferents espais, com ara, l’Auditori de Barcelona, La Nau, esglésies i Centres Cívics del barri.

INSCRIPCIONS 23-24

Aqui trobareu el formulari per la inscripció del proper curs.