Escola de Música Àngels Casas - EMAC

Avis legal

AVÍS LEGAL

En compliment del deure d’informació recollit al, «BOE» núm. 166, l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es publiquen les següents dades:

1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI
https://estudicasas.com/ és un domini d’internet titularitat d’ÀNGELS CASAS HOMS AMB NIF 37268982N i domicili social Llull 51-55 1r 4a, 08005 Barcelona. El telèfon de contacte és 932504901 i l’adreça electrònica general.emac@gmail.com

2. NORMES D’ÚS DEL PORTAL.
S’entendrà com a usuari a la persona que accedeixi i faci servir aquest lloc web, per tant, l’accés o utilització dels serveis disponibles a través d’aquest portal, suposen la seva acceptació plena i sense reserves, de les condicions exposades en aquest document.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús que en pugui fer i d’utilitzar-los de conformitat amb la llei, l’ordre públic i els bons costums generalment acceptats.

En cas de vulneració de les presents condicions, ens reservem el dret d’adoptar les mesures legals oportunes.

  • Es prohibeix l’ús del correu electrònic per activitats d’enviament massiu de correu no sol·licitat (spam), així com l’enviament de qualsevol contingut o opinió que vulneri la legalitat vigent.
  • Queda prohibida la publicació en els nostres espais webs de continguts que atemptin contra els principis enumerats a continuació:

    1. La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional.

2. La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la
condició de consumidors o usuaris.
3. El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.
4. La protecció de la joventut i de la infància.
5. El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’afectat.
6. El respecte a la propietat intel·lectual del publicat.
7. En general, el respecte a la legalitat vigent.

ÀNGELS CASAS HOMS es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no fossin adequats per a la seva publicació.
En qualsevol cas, el titular del domini no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació que es puguin incorporar a aquesta web.

3. RESPONSABIITAT
ÀNGELS CASAS HOMS ha adoptat les mesures necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades, amb l’objecte d’evitar, en la mesura del possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Exclusió de responsabilitat

ÀNGELS CASAS HOMS no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin causar-se per cas fortuït o de força major, avaries tècniques, interrupcions o errors de funcionament, falta de disponibilitat o continuïtat del portal, pèrdues de dades, i en general, per qualsevol succés que impossibiliti el correcte compliment i funcionament dels nostres serveis.

Tot i que el nostre portal es troba en un servidor segur, que compta amb les mesures de seguretat necessàries, no podem garantir l’absència de virus, ni d’altres elements en la web que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic, i per això en aquest sentit declinem qualsevol mena de responsabilitat referent a això.

4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Tots els continguts que es publiquen a través del present portal, incloent-hi les imatges, logotips, vídeos, textos i nom estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’ANGELS CASAS HOMS o de tercers que ens han autoritzat el seu ús. Tots els drets estan reservats.

Mitjançant el present Avís Legal ANGELS CASAS HOMS, no cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el present portal ni sobre cap dels seus elements integrants quedant expressament prohibida la reproducció total o parcial, fins i tot el bolcat del contingut a qualsevol suport, transformació, distribució, posada a disposició, extracció, utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat de l’autorització expressa per escrit d’ANGELS CASAS HOMS.

Enllaços a altres pàgines

El Portal posa a la seva disposició dispositius tècnics d’enllaç, que li permeten accedir a llocs i pàgines Web pertanyents o gestionats per tercers (YouTube, Facebook, etc). La instal·lació d’aquests enllaços, té per únic objecte facilitar als Usuaris l’accés a la informació.

La presència d’enllaços al portal, no implica l’acceptació, aprovació ni l’assumpció de responsabilitat per part d’ANGELS CASAS HOMS dels continguts, serveis i condicions establerts pel propietari de la pàgina web enllaçada, sent el seu propietari l’únic responsable d’aquests.

5. MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA
ÀNGELS CASAS HOMS es reserva el dret de modificar les presents condicions, sense previ avís, i per això es recomana que es revisi, cada vegada que s’utilitzi el nostre portal. En cas de dubte, contacteu a: general.emac@gmail.com

6. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT
Les condicions generals exposades en aquest document, es regeixen per la legislació espanyola i estan sotmeses a la jurisdicció dels Tribunals de Barcelona. No obstant això, amb caràcter previ, ÀNGELS CASAS HOMS i l’usuari es comprometen de bona fe a conciliació prèvia del conflicte de forma amistosa.