Escola de Música Àngels Casas - EMAC

Normativa escola

 1. Inscripció i matrícula. Les inscripcions es realitzen a través de la nostra pàgina web, www.estudicasas.com. La matrícula és anual, l’import és de 78€ i tot l’alumnat l’ha d’abonar. Els i les alumnes que cursin un instrument en un dels instituts o escoles on impartim classes de música, només pagaran el 50% de l’import. Un cop pagada la matrícula, l’import no es retornarà.

 2. Abonament de quotes. Les quotes es poden abonar de les següents maneres:

  Domiciliació bancària, caldrà omplir el full d’autorització SEPA. Els rebuts es giraran a principi de mes. Els rebuts retornats tindran un recàrrec de 4€. Podeu consultar els vostres rebuts accedint a la plataforma Gwido amb el vostre usuari i contrasenya.

  Efectiu, la quota s’haurà d’abonar a principis del mes. 

 3. Calendari. Les classes s’iniciaran el 5 de setembre de 2022 i finalitzaran el 27 de juny de 2023. L’Emac es regeix pel calendari escolar pel que fa a festivitats i períodes de vacances. Les classes en dia festiu no es recuperen. 

 4. Baixes. Per donar-se de baixa d’una o de totes les activitats que estigueu realitzant caldrà enviar un correu a general.emac@gmail.com abans del dia 20 del mes en curs. A partir d’aquesta data ja s’haurà donat l’ordre de cobrament del rebut del mes següent. No s’acceptaran baixes el mes de juny. 

 5. Material. Cal que l’alumnat porti tot el material necessari per a la classe (llibres, llibreta, instrument, jacks…)

 6. Lloguer d’Instruments. L’escola disposa d’un servei de lloguer per facilitar l’accés a l’estudi d’un instrument. Podeu obtenir més informació a la secretaria de l’escola o enviar un correu electrònic a: lloguerinstruments.emac@gmail.com

 7. Faltes d’assistència de l’alumnat. Si l’alumne falta a classe per qualsevol motiu, caldrà avisar a l’escola o al professor/a. En aquests casos, el professorat no haurà de recuperar la sessió. 

 8. Faltes d’assistència del professorat. Si el professor/a està de baixa, l’escola de música posarà  un substitut/a en el mateix horari. Si no fos possible, es recuperarà la classe en un horari  pactat  amb la família afectada.

 9. Per tal d’equilibrar la mitjana de classes anuals i que sigui coherent amb els diferents dies de la setmana, l’alumnat d’instrument de dilluns, durant aquest curs 22-23, rebrà dues classes compensatòries, una durant el 1r trimestre i l’altra al llarg del tercer, en el format que el professor/a cregui convenient.

 10. És important que aneu consultant la nostra web www.estudicasas.com i el taulell d’informació de l’escola, ja que hi ha notificacions que poden ser del vostre interès.