Escola de Música Àngels Casas - EMAC

Emac a les Escoles

Presentació

L’EMAC (escola de música Àngels Casas) ofereix activitats de música a les escoles de primària i a alguns Instituts de secundària. El nostre projecte pedagògic és el d’oferir  als centres de primària un ensenyament musical transversal i de qualitat per tot l’alumnat, des d’I3 fins a 6è, similar al que es pot rebre en una escola de música. L’oferta educativa conté  una varietat d’activitats musicals adaptades a cada etapa de l’infant i conduïdes per professorat especialitzat.

 

El valor afegit del projecte és potenciar la interrelació entre l’Emac i els centres de primària. Per una banda, donem l’oportunitat de poder realitzar la formació musical a l’escola de primària podent-la complementar  participant en les agrupacions musicals de l’escola de música. D’altra banda, pretenem afavorir la col·laboració entre centres per tal de facilitar o complementar l’assoliment de les competències clau transversals així com les competències específiques de l’àmbit artístic de l’Educació Primària.

Objectius
  • Oferir i potenciar l’educació musical des de la primera infància.
  • Adequar la programació de l’ensenyament als interessos, la dedicació i el ritme d’aprenentatge de l’alumnat
  • Oferir la formació musical necessària per assolir un nivell qualitatiu que garanteixi que tot l’alumnat que vulgui donar continuïtat als seus estudis de música, tingui unes competències sòlides que ho facin possible.
  • Mantenir una comunicació fluida amb les famílies de l’alumnat per tal de garantir l’intercanvi d’informació i la millora del procés d’ensenyament-aprenentatge.
  • Incorporar i potenciar l’ús de les noves tecnologies com a eines d’aprenentatge i de pràctica musical.
  •  Vincular el projecte educatiu de l’escola de música EMAC al de l’escola de primària, col·laborant en la creació, producció i implementació d’activitats conjuntes on la música sigui la protagonista, tant dins com fora del centre.
  • Donar a conèixer el projecte educatiu global de l’EMAC, per no desvincular l’aprenentatge que es pot dur a terme a l’escola de primària de la formació integral que es pot complementar a l’escola de música.
Activitats ofertades

Aquestes son les activitats que es poden dur a terme en horari de migdia o tarda a les escoles:

Informació pràctica
EdatActivitatDedicació HoràriaFranja horàriaRàtioObservacions
Cicle InicialSensibilització (I3 i I4)1hMigdia/tarda6-8 alumnes
Taller d’instruments (I5)1hMigdia/tarda6-8 alumnes
Coral (I5)1hMigdia6-8 alumnes
Cicle mitjà i superiorInstrument30’, 45’ o 1hMigdiaClasses individualsEs necessita instrument propi
(opció de compra o lloguer)
Llenguatge Musical1hMigdia6-8 alumnesObligatori si es fa instrument
Coral1hMigdia6-8 alumnesActivitat independent
Combo (4rt a 6è)1hMigdia6-8 alumnesEs requereix un nivell mínim d’instrument

INSCRIPCIONS 22-23

Aqui trobareu el formulari per la inscripció del proper curs.