Instruments

És el que dona significat a l’aprenentatge musical en si, i es convertirà en l’eix principal durant tot el procés formatiu de l’alumnat. La resta d’assignatures s’organitzaran al voltant de l’instrument per tal de permetre i a la vegada facilitar el seu aprenentatge i progrés.

Des d’un bon principi, tenint en compte l’edat de l’alumne i respectant sempre el seu ritme, es procurarà que adquireixi ràpidament una certa autonomia en la pràctica de l’instrument tenint en compte la rigorositat en la producció del so, la tècnica específica, l’expressivitat musical i la disposició corporal. De la mateixa manera es procurarà que l’alumne prengui consciència de la importància del treball regular a casa. Tot això es durà a terme sense oblidar que des dels inicis, els alumnes han de gaudir de la música i divertir-se tot descobrint un llenguatge fins ara desconegut per ells.

A mesura que vagi evolucionant, s’intensificarà el grau de perfeccionament dels objectius citats anteriorment per tal d’augmentar la destresa amb el mateix instrument. Com a part del procés d’aprenentatge i seguint l’ideari de l’escola, s’animarà l’alumne a formar part d’alguna de les agrupacions per tal de poder gaudir del fet musical en grup, i a la vegada valorar l’esforç personal com a resultat col·lectiu.

INSCRIPCIONS 23-24

Aqui trobareu el formulari per la inscripció del proper curs.