Tallers


Tallers de P3 i P4

Donat que la música és un llenguatge amb el que ens expressem i comuniquem, ja des del naixement esdevé un element clau per a l’infant per tal de relacionar-se amb l’entorn que l’envolta i per ajudar-lo a crear-se una imatge d’ell mateix. Així doncs la seva presència en l’etapa dels 0-6 anys es concep no només com una font de sensibilització musical, sinó com un mitjà d’expressió i de comunicació, com una eina per al desenvolupament de la percepció auditiva i com un estímul per a la creativitat. En definitiva, podem afirmar que la música afavoreix el desenvolupament integral de la persona a nivell cognitiu, emocional, afectiu i físic.

Durant aquests dos cursos, respectant sempre el ritme de cada infant i de manera rigurosa però lúdica a la vegada, introduírem als nens i nenes en el món musical, per després acompanyar-los en l’estudi d’un instrument. A través de jocs i cançons treballem la coordinació, la motricitat fina, la bilateralitat i molts altres aspectes que ajudaran al nen en la seva educació i també en el seu desenvolupament global.

Cantarem cançons i farem jocs per desenvolupar la oïda i per activar les diferents parts del cos. Reforçarem la memòria amb la lletra de les cançons. Treballarem l’atenció a partir de les audicions musicals de diferents èpoques, estils i nacionalitats i ballarem per descarregar energia o per activar-nos encara una mica més.

El nostre principal objectiu és que gaudeixin de i amb la música i que aprenguin que amb ella podem aconseguir fantàstiques coses. La música és un nou llenguatge que també ens serveix per a expressar-nos, comunicar-nos i descobrir noves coses. Parlarem i treballarem les emocions i de com la música pot ajudar a incrementar-ne algunes o a apaivagar-ne d’altres.

En resum, posarem a l’abast dels infants els materials i estímuls necessaris per a potenciar la seva expressivitat i creativitat i així puguin treure tot el potencial que tenen.

 

Objectius principals a P3

 • Reconèixer les notes a través del seu color assignat
 • Cantar cançons per treballar l’afinació i a la vegada reforçar la memòria a partir de la lletra.
 • Diferenciar el greu de l’agut
 • Treballar la pulsació en diferents tempos (ràpid i lent) per a poder posteriorment, picar-la amb les mans i ballar-la.
 • Reconèixer i imitar ritmes senzills
 • Manipular instruments de percussió en totes les seves possibilitats sonores.

Objectius principals a P4

 • Cantar cançons per treballar l’afinació i reforçar la memòria a partir de la lletra.
 • Seguir amb el treball de reconeixement i interpretació de ritmes senzills
 • Conèixer, reconèixer i interpretar el silenci
 • Reconèixer el pentagrama i la clau de sol
 • Col·locar notes en el pentagrama fent servir els colors assignats a cada una d’elles
 • Solfejar de manera melòdica i rítmica melodies curtes i senzilles
 • Discriminar el tempo de les cançons entre lent, mig i ràpid (lent, moderato i allegro)
 • Tocar el carrilló llegint d’una partitura simple
 • Seguir amb la manipulació d’instruments de percussió
 • Formar una petita orquestra de carrillons i instruments de percussió per experimentar i gaudir de la música en grup

 

Tallers de P5

Els tallers de roda d’instrument permeten als més petits explorar diversos instruments musicals. El taller de P5 es divideix en tres trimestres. Seguint els conceptes treballats a P3 i P4, i fent servir la mateixa metodologia, en cada un d’ells treballaran una de les famílies d’instruments, el vient fusta i metall, la corda fregada (violí, violoncel i contrabaix) i la guitarra. Amb aquesta roda pretenem que els alumnes puguin experimentar ells mateixos el gaudir de tocar un instrument. Ho faran a nivell elemental però serà el motor primari per a que puguin tenir una noció mínima de les diferents famílies a l’hora d’escollir un instrument musical per tocar durant els següents anys.

 

Objectius

 • Promoure l’amor per la música
 • Despertar la curiositat dels petits per tocar un instrument
 • Fomentar el treball en equip per a futures orquestres i agrupacions musicals
 • Desenvolupar el llenguatge musical com a eina de comunicació
 • Teir present des dels inicis uns bons hàbits posturals
 • Adquirir les nocions bàsiques pel què fa la col.locació, funcionament i localització d’algunes notes en cada un dels instruments treballats.

 

Per a més informació, feu servir el full de contacte.