Casals de juliol i setembre


 

Els casals d’estiu permeten una educació musical continuada durant el juliol, i setembre. Per a més informació, envieu-nos un missatge, o podeu baixar el següents fulls d’informació i inscripcions:

Casals de juliol 2018: InformacióInscripció

Casals de setembre 2018: Informació Inscripció