Casals de juliol i setembre


Els casals d’estiu permeten una educació musical continuada durant el juliol, i setembre. Per a més informació, envieu-nos un missatge, o podeu baixar el següents fulls d’informació i inscripcions:

Casals de juliol 2019: InformacióInscripció

Casal Jove 2019: Informació –  Inscripció

Casal de setembre 2019: Informació –  Inscripció