Instruments


INSTRUMENTS

La pràctica instrumental és el que dóna significat a l’aprenentatge musical en si, i es convertirà en l’eix principal durant tot el procés formatiu de l’alumnat. La resta d’assignatures s’organitzaran al voltant de l’instrument per tal de permetre i a la vegada facilitar-ne el seu aprenentatge i progrés.

Des d’un bon principi, tenint en compte l’edat de l’alumne i respectant sempre el seu ritme, es procurarà que adquireixi ràpidament una certa autonomia en la pràctica de l’instrument tenint en compte la rigorositat en la producció del so, la tècnica específica, l’expressivitat musical i la disposició corporal. De la mateixa manera es procurarà que l’alumne prengui consciència de la importància del treball regular a casa. Tot això es durà a terme sense oblidar que des dels inicis, els alumnes han de gaudir de la música i divertir-se tot descobrint un llenguatge fins ara desconegut per ells.

A mesura que vagi evolucionant, s’intensificarà el grau de perfeccionament dels objectius citats anteriorment per tal d’augmentar la destresa amb el mateix instrument. Com a part del procés d’aprenentatge i seguint l’ideari de l’escola, s’animarà a l’alumne a formar part d’alguna de les agrupacions per tal de poder gaudir del fet musical en grup, i a la vegada valorar l’esforç personal com a resultat col·lectiu.

Les classes són individuals i la dedicació horària dependrà del nivell que s’estigui cursant i de l’evolució de cada alumne. Els horaris es pactaran amb el professorat a l’inici de l’activitat però poden variar d’un curs a l’altre.

Durant el curs hi haurà dues convocatòries (de caràcter optatiu ) a les que els i les alumnes es podran presentar als exàmens oficials realitzats per la ABRSM (Associated Board of Royal Schools of Music).

Oferta educativa instrumental i agrupacions a les quals pot participar cada instrument:

Oferta educativa instrumental i agrupacions a les que pot participar cada instrument:

INSTRUMENTS AGRUPACIONS
Piano/Piano Modern Música de cambra, combos
Guitarra acústica/elèctrica Orquestra de Guitarres/Combos
Baix elèctric Combos
Percussió/Bateria Combos/Orquestra Simfònica
Violí  

Orquestra Simfònica/Música de Cambra/Combos

Viola
Cello
Contrabaix
Flauta Travessera  

Orquestra Simfònica/Música de Cambra/Combos

Clarinet
Oboé
Fagot
Trompa  

Orquestra Simfònica/Combos/Big Band

Trompeta
Trombó
Saxo Big Band/Combos