Agrupacions Musicals


AGRUPACIONS

Amb la plena convicció de que la pràctica en grup ajuda a vincular el fet musical amb el social, l’esforç de l’escola s’ha encaminat a consolidar grups estables, i a dia d’avui, l’EMAC comta amb cinc orquestres simfòniques, dues big bands, dos cors i sis combos.

Entenem que l’aprenentatge de la música va molt més enllà d’ensenyar unes destreses amb el propi instrument i per això volem donar molta importància en els valors socials, intel.lectuals, actitudinals i de creació d’hàbits que configuren l’educació musical com a un procés integral.

Per tal de donar un sentit final en el treball que dia a dia fan les agrupacions, donem molta importància a la realització de concerts, moment en el que es vinculen a la vegada tots els objectius que ens plantegem amb aquesta activitat. És davant d’un públic on mostrem el treball personal i col.lectiu, valorem l’esforç individual com a element indispensable pel resultat del grup i a la vegada gaudim d’aquest mitjà d’expressió i comunicació que significa la música. 

Els objectius concrets que enmarquen la pràctica musical en grup són:

 • Apreciar la importància de la música com a llenguatge artístic i com a mitjà d’expressió cultural dels pobles i les persones.
 • Adquirir i desenvolupar la sensibilitat musical a través de la interpretació i del gaudi de la música de les diferents èpoques , gèneres i estils, per a enriquir les possibilitats de comunicació i de realització personal.
 • Interpretar davant d’un públic amb la suficient seguretat en un mateix i a la vegada, comprendre la funció comunicativa de la interpretació musical.
 • Ser conscient de la importància del treball individual i adquirir tècniques d’estudi que permetran una major autonomia en el treball i el criteri necessari per a valorar-lo.
 • Valorar la participació pròpia i individual i la consciència del treball en grup en la realització d’activitats artístiques
 • Mostrar sensibilitat, interès i criteri propi cap a les diferents manifestacions artístiques presents en la nostra societat (música, dansa, teatre, cinema, museus …).

 

TIPUS D’AGRUPACIONS:

 • Coral

L’activitat de coral es considera també una assignatura bàsica dins el procés global d’aprenentatge de qualsevol alumne ja que en ella es posen a la pràcticaActualment hi ha dos cors

 • Orquestra simfònica

Per a tots aquells alumnes d’instruments clàssics (menys el piano i la guitarra) la pràctica orquestral és una gran oportunitat per a posar en pràctica de manera grupal els coneixements apresos en la classe individual i a la vegada un espai on relacionar-se a partir de la música amb alumnes d’edats similars.

 

Actualment hi ha cinc orquestres simfòniques:

 • La petita Orquestra: alumnes d’entre 6 i 8 anys
 • Orquestra Allegretto: alumnes d’entre 9 i 11 anys
 • Orquestra Picolina: alumnes d’entre 12 i 14 anys
 • Orquestrina: alumnes d’entre 15 i 17 anys
 • Orquestra Symphoni: alumnes de 18 anys en endavant

 

 • Big Band

Està destinada a tots aquells alumnes que toquen instruments de vent-metall (trombó,trompeta) i vent fusta (saxos tenors, altos i bariton). En aquesta formació també hi té cabuda una base rítmica formada per: piano, baix elèctric o contrabaix, guitarra i veu.

La finalitat de les Big Bands és divertir-se i relacionar-se  fent música moderna amb altres alumnes. Es treballa un repertori molt variat d’estils: Jazz, Swing, Bossa Nova ,Funk, Rock, etc…  i també es treballa i es dóna molta importància a la improvisació lliure de cada alumne amb el seu instrument.

 

 • Combos

Són agrupacions més reduïdes que les Big Bands i orientades a qualsevol instrument. El principal objectiu és divertir-se i relacionar-se  fent música moderna amb altres alumnes. Es treballa un repertori variat d’estils: Jazz, Swing, Bossa Nova, Funk, Rock, etc … i també es dóna molta importància a l’improvisació lliure de cada alumne amb el seu instrument.

La flexibilitat quant a instruments i nombre de participants permet iniciar amb facilitat grups nous, en funció de la motivació de l’alumnat i el seu nivell.